Coaching

Utbildningsfilosofi
AF-VISION’s grundfilosofi är att skapa en personlig, utvecklande och kreativ miljö för lärande och konfererande gäster.

Programmet är flerfacetterat vilket innebär att vid varje utbildning innefattas och berörs Individen/yrkesrollen/Teamet/Avdelningen/Företaget/omvärlden detta för den optimala utväxlingen att alla berörs av mötet med AF-VISION AB.

Vår process bygger på långsiktighet, där Nuläget och Jaget är viktiga utgångspunkter. Därför är det av vikt att via en noggrann förstudie ta reda på det verkliga behovet och utifrån det skapa ett unikt upplägg. Att lära själen/Andan i organisationen är grunden. Då alla individer och organisationer är unika och olika gäller det att hitta nerven samt anpassa planen/programmet efter den.

En lärande organisation byggs på lång sikt och bygger på förtroende, krav och ansvar.
COACHING= Comfortably equipped for longer journey«s är den korrekta tolkningen/översättningen enligt amerikanska lexicon.

Vår uppgift vad gäller utbildning och konferens är att göra deltagarna och grupperna: komfortabla för längre resor…

Nedan finner du vår utbildningsfilosofi som är helhetsbaserad. Varje delprogram är en del av helheten. För att få kunskap om en del måste man förstå helheten. I det helhetsbaserade programmet COACHING-Det lärande ledandet ingår hela programmet. I de specifika avsnitten fördjupar vi oss i delprogrammet och snuddar vid helheten (de andra delarna).

COACHING Det lärande ledandet ©

ORGANISATION
1) Idé
2) Plan
3) Genomförande

BREAKTHROUGH (Vägbrytning)
1) Processöversyn
2) Kompletterande kompetens
3) Arbetsmodell/Nyckel

TEAMBUILDNING
1) Gruppsamverkan
2) Handlingsplan
3) Processutveckling

LEDARSKAP
1) Rollen som Coach
2) Min ledarfilosofi
3) Vardagstillämpning (Implementering)

PERSONLIG UTVECKLING
1) Personlig grund
2) De två livshjulen
3) Personlig planering