Coaching

Det lärande ledandet

Utbildning i modernt aktivt ledarskap

I den Lärande organisationen är ledarskapet nyckeln till framgången. Att se och använda personalen och medarbetarna som en resurs och använda dem som det, kräver ett nytt ledarskap: Det Lärande ledandet. Att aktivt arbeta med och coacha individ/grupp i stället för att som tidigare gömma sig bakom pappershögarna är en förutsättning för framgång.

Syfte
Ett ledarskap som är anpassat efter egna förutsättningar och resurser. Att genom självkännedom skapa en egen filosofi som hjälpmedel och verktyg i det vardagliga ledarskapet. Ett aktivt ledarskap i en ständigt föränderlig värld med nya utmaningar.

Mål
Att ge deltagaren kunskap & verktyg att gå från chefskap till COACHING-Det lärande ledandet.

Målgrupp
Utbildningen anpassas efter nivå och erfarenhet i ledarskapet.
Ny som chef
Några års erfarenhet
Företagsledare

Ur innehållet
• Personlig grund/Värdering/Min filosofi
• ”De två livshjulen” Livs och karriärplanering
• Coaching i ett helhetsperspektiv ”Ett sätt att leva”
• Olika ledarstilar, Situationsampassad ledarstil
• Kommunikation/Presentation Att vara ledare i förändring
• Psykologi/Motivation Mål & Visionsarbete
• Att arbeta i och genom teamet via delegering och actions.

Teori och praktisk tillämpning . Tester/övningar både på plats och på arbetsplatsen. Utbildningen anpassas efter nivå och erfarenhet i ledarskapet.