Ledningsgrupp i Världsklass

1+1+1+1=100
Utvecklingsprogram för en framgångsrikare ledningsgrupp

Affärsidé/Affärsplan kopplat med VD/Ledningsgrupp är kärnan i företaget. är L-G teamet det optimala/Arbetsmetodik?/Hur är mötestekniken?/är budskapet tydligt?/Teamet som kommuinkatörer?/Signaler?/är teamet energigivare?

Syfte
Ledningsgruppen på ”träningsläger” med coach för att optimera och vässa teamet i vardagen.
En utbildning som leder till en mer kommunikativ/effektiv och sammansvetsad ledningsgrupp.

Mål
Att via ledningsgruppens kompletterande kompetens skapa ett dynamiskt team som dynamo i företaget nav.

Målgrupp
Företagets/avdelningens ledningsgrupp.

Ur innehållet:
• VD Filosofi Affärsidé/plan Nuläge
• Individ/team självbild
• Mål/Vision n Ledarskap
• ”BLOMMAN” Tvärfunktionellt samarbete Arbeta gränsöverskridande
• Kommunikation/Information/Mötesteknink
• BREAKTHROUGH Samarbets och informationsbärare.

Teori och praktik. Utbildningen ges företagsanpassad i kombination på företaget i vardagen samt externt på andra platser.

I något av följande upplägg:
Föreläsning (1-3 timmar, smakprov)
Seminarie (1 Dag , öppet eller företagsanpassat.
Clinic (2-5 dagar, upp delat på flera träffar)
Diplomering (Hela programmet 10-15 dagar under 1-2 år)
FöretagsCoaching (Anpassat efter behov och önskemål)
Personlig Coaching (Coach/Mentor/Moderator)