Teambuilding

Från grupp till DREAM TEAM

Utbildning i teamutveckling

Att tillvarata teamets resurser och låta dessa skapa kraftfulla team med synergieffekten ”1+1=4″.
Via kompletterande kompetens skapa starka enheter i moderna arbetsgrupper rustade för framtida förändringar. Vad är ett DREAM TEAM? Hur skapar man ett sådant? Olika team. Manligt Kvinnligt. Mångkulturella team. Att utveckla och leva efter en teamspirit.

Syfte
Utbildning för den enskilda arbetsgruppen i att utvecklas som team och/eller för gruppledaren i rollen att bygga ett framgångsrikt team. Att tillvarata gruppens samlade kompetens och träna och utveckla den till ett effektivt, kraftfullt team.

Mål
Att lära sig konsten att växa genom teamets kraft samt erhålla egna verktyg att använda i vardagen.

Målgrupp
Befintliga team ”som behöver vässas” samt teamledare som utbildas i konsten att bygga team.

Ur innehållet
• Nuläge/Självbild Vilka är vi?
• Resursinventering Vad kan vi? ”Den lame och den blinde”
• Motivation/Ambition Mål/Vision Vad vill vi?
• Vår värdegrund/Gruppfilosofi
• Olika team Kompletterande kompetens
• Kommunikation/Dlegering/Mötesteknik
• Handlingsplan

Teori och praktisk tillämpning löper hand i hand med vardagsanpassning på arbetsplatsen.