Lärande organisation

En övergripande utbildning i skapandet

Framgångsrik organisation kräver en genomarbetad och tydlig affärsidé/plan som är lättförståelig, förankrad och accepterad i företaget. Framgång kommer inifrån och sprider sig ut i organisationen.
Att tillvarata hela organisationens samlade kraft & kompetens. Att involvera hela personalkadern är ett måste när färre och färre medarbetare måste göra allt fler arbetsuppgifter.

Syfte
Att via LÄRANDE ORGANISATION tillvarata företagets samlade kompetens. ”BLOMMAN” som möjliggörare för att koppla samman företagets/ledningens intentioner med övriga företaget.

Mål
Att skapa tvärfunktionalitet, att tillvarata all tillbudsstående kompetens i företaget.

Målgrupp
VD/Ledning: övergripande Lärande organisation övrig personal: Genomförande

Ur innehållet
• Filosofi ”Lärande organisation”
• Nuläge/inventering/Resurser/kompetens Självbild? Målbild? Attityd? Känsla?
• Ledarskap och medarbetarskap ”JAG Min egen COACH”
• Att verka i och leda självgående grupper
• Tvärfunktionell arbetsmodell ”Blomman” (Metafor)
• Breakthrough Som möjliggörare för tvärfunktionell arbetsmodell

Teori/Praktik Utbildningen ges både i öppen och företagsanpassad form. Den företagsanpassade formen genomförs direkt på arbetsplatsen med vardagen som arena, mao i skarpt läge.