Breakthrough

Att leda och verka i projekt och processer


BREAKTHROUGH är verktyget för delegering och modellen för effektiv projektledning.

Att genom BREAKTHROUGH involvera och göra personalen mer delaktig i företagets beslut och genomförande. BREAKTHROUGH-modellen som redskap för att lösa problemen där de uppstår och av de som arbetar med dem ger motivation och samhörighet.. BREAKTHROUGH leder till fakta i stället för lösa påståenden, från idé till handling.

Syfte
BREAKTHROUGH som möjliggörare att genomföra företagets/organisationens intentioner. Att via BREAKTHROUGH skapa samhörighet, engagemang och kunskap i hela företaget.

Mål
Lära sig att leda och verka, med, i och genom BREAKTHROUGH. Att gå från tanke till handling, att skapa fakta i stället för lösa påståenden.

Målgrupp
Ledning/Ledningsgrupper

Idén
Projektledare

Modellen
Genuina arbetsgrupper

Genomförandet
Steg 1 övergripande i organisationen VD/LEDNINGSGRUPP
Steg 2 Modell för verksamhetsförändring Avd-chef/Medarbetare

Ur innehållet:
• Varför Projekt? Vilken form av Projekt? Vad är Breakthrough?
• Projektledarskap/ Att skapa kraftfulla team/Roller i Breakthrough
• Olika team. Avdelningsteam/Tvärfunktionella team
• Mål och motivation
• Modellen ”Breakthrough” Tekniken
• Praktisk tillämpning Från idé till verklighet

Teori/Praktik går hand i hand med hemarbete och praktisk tillämpning i skarpt läge på hemmaplan.