Personlig utveckling

JAG, min egen COACH

Utbildning i personlig utveckling, medarbetarskap

I den nya ”slimmade organisationen” krävs att en mindre personalkader ska utföra fler arbetsuppgifter vilket i sin tur kräver att medarbetarna måste prepareras för en ny vardag. En framtid där favoritmedarbetaren ”någonannan” inte längre finns kvar i personalkadern vilket medför att ansvaret på gemene man ökat. ALLA ÄR SIN EGEN COACH!!!

Syfte
Att preparera sig själv/medarbetarna inför framtidsförändringar. Från att tidigare ha lånat ut armar och ben till att nu bli sin egen coach dvs att använda alla sina resurser dvs: Hela kroppen, armar, ben, huvud och hjärna. Att preparera sig för omvärldsförändringar och se dem som möjliggörare och inte hot.

Mål:
Att tillvarata all den egna inneboende kompetens (även dold kompetens) och därigenom öppna möjligheter för en helt ny arbetssituation och vardag.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till företaget/organisationens alla medarbetare, som vill utvecklas…

Ur innehållet:
• Nuläge, Personlig grund /Självbild/Värderingar
• Mina tillgångar, styrkor, mina värderingar
• De två livshjulen (Helhet Arbete-Privat) Livsplanering/ Egen planering
• Motivation/Inspiration
• Mål/Handlingsplan

Teori/Praktik varvas med tester och hemuppgifter