Affärsidé

Är att tillhandahålla och marknadsföra utbildning, konsulttjänster och metod för kund-/individanpassad organisations, coaching & ledarskapsutveckling mot marknanderna Näringsliv, Offentlig sektor & idrottsrörelsen.

Personliga Utbildningar
Utbildningsprogram för kundanpassad organisations, grupp och ledarskapsutveckling med utgångspunkt från individutveckling mot marknaderna: Näringsliv, Offentlig sektor och Idrottsrörelsen.

Unika möten & konferenser

”En grupp åt gången”
…är vår paroll och filosofi. Vi skapar en unik miljö där gruppen känner exklusiviteten och faciliteten att arbeta och umgås ostört i en ”vardagsrum och hemma-hos-miljö”.

Kundnyttan
AF-VISION«S tjänster och metod anpassas till varje kunds behov och syftar till att på ett optimalt sätt tillvarata och utveckla den optimala kompetensen för individ/grupp & företag. att uppnå en bestående kompetensoptimering. Därmed skapas en kraftfull positiv utvecklingsspiral med ett större kunduppfattat värde mot marknaden.

Vårt motto
”Att skapa en miljö där motiverade människor trivs”. En organisation med en motiverad personalgrupp med korta beslutsvägar ger en god avdelningsanda som leder till en större förståelse över avdelningsgränserna som kan liknas vid ”familjekänsla”.

Konceptet/filosofi
I mötet med AF-VISION skapas intresse och väcks impulser till nytänkande och handling för en förändrad ledarstil/personlighet. Idéer/Visioner väcks men:
• Vision utan handling är bara en dröm
• Handling utan vision är bara ett tidsfördriv
• Vision i kombination med HANDLING kan förändra allt!!!

AF-VISION verkar för att Vision kombineras med handling…

Kunskap, omtanke och värdskap är tre nyckelord i vårt möte med deltagaren/gruppen samt känsla av status ges för att skapa en trygghet och en god inlärningsmiljö. Personlig kontakt och ”familjekänsla” skapas med varje deltagare och grupp.

Via det initiala startegiseminariet kvalitetssäkras behovet iochmed att uppdragsgivaren involveras och ges chansen till påverkan samt att uppdraget skräddarsys och anpassas efter kundens behov och önskemål.

”Det finns ingen väg…börjar alla gå så blir det en!!!”